روال: جایی برای خواندن، نوشتن و به اشتراک‌گذاری حرف‌هایی که ارزش خواندن دارند؛

Baby Shoes Story

توسط فرزاد بیان


For sale: Baby shoes, never worn. is the entirety of what has been described as a six-word novel, making it an extreme example of what is called flash fiction or sudden fiction. Although it is often attributed to Ernest Hemingway, the link to him is unsubstantiated and similarly titled stories predate him.

Read more about it in Wikipedia.

من فرزاد هستم (: برای دیدن کارهای بیشتر، می‌تونید من رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

همچنین:

بــه اشــتراک بـگذاریـد
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

الگوی دستبند نخی

خواندنی‌ها

معرفی کتاب