معرفی کتاب: کافه پیانو

۳۰ مرداد ۱۳۹۱

یک سر دبیر و  ژورنالیست، با تجربه ای تلخ از انتشار یک مجله، برای امرار معاش راهی جز کافه داری پیدا نمی کند که چندان هم به آن بی علاقه نیست. او [...]... ادامه مطلب