معرفی فیلم: دربند

۲۸ اسفند ۱۳۹۲

مدتی که روی پرده‌ بود، چند باری چشمم به اسمش خورد. «دربند» نئونی‌اش روی پوستر زیبا بود. حدس می‌زدم که ایهامی در کار باشد. همینطور هم بود. هفتۀ [...]... ادامه مطلب