روال: جایی برای خواندن، نوشتن و به اشتراک‌گذاری حرف‌هایی که ارزش خواندن دارند؛

Quiet Girl Poem

توسط فرزاد بیان


“Quiet Girl” poem by Langston Hughes (1902 – ۱۹۶۷), American poet, social activist, novelist, playwright, and columnist.

Liken: compare, to say that someone or something is similar to another person or thing.

If it were not for or were it not for: used for saying what prevents the situation from being different e.g. “If it were not for the fact that he is my father, I’d accuse him in public”.

Music by Glaneur de sons.

من فرزاد هستم (: برای دیدن کارهای بیشتر، می‌تونید من رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

همچنین:

بــه اشــتراک بـگذاریـد
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

الگوی دستبند نخی

خواندنی‌ها

معرفی کتاب